MirZnaet.ru

Лучшее из переведенного

Свидетельство о браке просмотров: 1140

Серия I –AP                                                                                                                                                              № 329 349                                                                                                                          Печат:   КОПИЯ


 


УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЕН БРАК


 


Бракът между


Имена   ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ КИРИЛОВ


и


Имена   НАТАЛИЯ ЮРИЕВНА ЛАВРОВА


Е прекратен със съдебно решение на 18.03.1986 г., за което е създадено постоновление № 1225


 


След прекратяванто на брака, фамилиите са:


нейна   Лаврова


място на регистр.   Правоъгълен печат:  Република Башкортостан;  Администрация на гр.Стерлитамак; Отдел на гражданския регистър.


дата на издаване  17.12.1997г


 


Ръководител бюро                                                                                                                                        гражданския регистър            


   (подпис)


 


Голям кръгъл печат : Република Баркортостан;  Администрация на гр.Стерлитамак; Отдел на гражданския регистър. (не се чете)

- 0 +    дата: 25 января 2017    переводчик: Кристина Сарибекян    язык оригинала: русский    Источник: Заказчик