MirZnaet.ru

Лучшее из переведенного

Удостоверение за прекратен брак просмотров: 1139

Серия I –AP № 329 349 Печат: КОПИЯ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЕН БРАК Бракът между Имена ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ КИРИЛОВ и Имена НАТАЛИЯ ЮРИЕВНА ЛАВРОВА Е прекратен със съдебно решение на 18.03.1986 г., за което е създадено постоновление № 1225 След прекратяванто на брака, фамилиите са: нейна Лаврова място на регистр. Правоъгълен печат: Република Башкортостан; Администрация на гр.Стерлитамак; Отдел на гражданския регистър. дата на издаване 17.12.1997г Ръководител бюро гражданския регистър (подпис) Голям кръгъл печат : Република Баркортостан; Администрация на гр.Стерлитамак; Отдел на гражданския регистър. (не се чете)

- 0 +    дата: 25 января 2017    переводчик: Кристина Сарибекян    язык оригинала: русский    Источник: Заказчик