MirZnaet.ru

Лучшее из переведенного

Планирования риска просмотров: 912

Турецкий язык (оригинал)Перевод на Русский языкRisk planlanması:Планирования риска:Proje Finansmanının özüСущность проектного финансированияBüyük proje   girişimlerinde proje finansmanını bu kadar başarılı yapan anahtar malzeme,   çeşitli rizikoları onlarla en iyi şekilde başaçıkabilecek katılımcılara göre   tahsis edilmesidir. Bu makale bir proje aşamasında karşı karşıya   kalınabilecek büyük risk faktörlerini ve bunları karşılamak için gerekli   güvence ve girişimleri tartışıyor. Süren faiz ve borsa oranlarını ortaya   çıkarırken, beklenmedik olan ve bu nedenle de kontrol edilemeyen rizikoları,   proje finansman katılımcılarının dikkatine sunuyor. Bu makale Eurotunnel   projesinin incelenmesiyle sona eriyor.В больших проектных инициативах,ключевой   материал делало проектное финансирование    таким успешным,из-за того,что она распределялось на участников,которые  в лучшем виде могут справляться  с различными рисками.Данная статья ,обсуждает большие факторы   риска которые могут возникнуть в ходе проекта и обеспечение необходимых гарантий и инициатив для их выполнений.С выявлением продолжающихся    процентных и биржевых ставок,непредсказуемые   и следовательно неконтролируемые    риски, финансист проекта доводит до сведения участников.Данная статья   заканчивается изучением проекта Eurotunnel.


 Doğal Kaynak   Geliştirme, ulaşım, enerji projeleri, ve endüstriyel fabrika gibi ana   endüstrilerin maliyetlerinin artışı, geleneksel kaynakların dışında yeni   finansman yöntemlerinin talep edilmesini arttırmıştır. Aynı zamanda federal   bütçe açığı ABD'nin doğal kaynaklarına ek bir ağırlık koymuştur, bu   uluslararası borçlanmanın üçüncü dünya üzerindeki etkilerinin aynısıdır. İç   ve dış pazarlardaki umumi ve özel sektörlerin fonlarının karşılanmasının   cevabının bir kısmı, proje finansmanı diye bilinen kompleks sürecin daha   kapsamlı bir şekilde uygulanmasıyla olur.Развития природных ресурсов,путей сообщения,энергетических   проектов,и увеличение расходов основной промышленности таких как промышленное   предприятие, помимо традиционных источников,увеличило потребность в новых   финансовых методах.В то же время,дефицит    федерального бюджета наложило дополнительный груз на природные ресурсы   США,это то же самое,как последствие международных долгов на страны третьего   мира.Часть ответа,по сравнению государственного и частного фонда на   внутреннем и внешнем рынках,известным как проектное финансирование,достигается   путём осуществления комплекс процесса более всеобъемлющим образом.Proje   finansmanı, bir girişimin oluşturması beklenen nakit akışına bağlı olarak,   para sağlama metodudur. Bu kavramın uzun bir geçmişi vardır, ve Süveyş   Kanalı'nın ve de birkaç İngiliz demiryolunun inşasında kullanılmıştır.   Genelde, yüksek sermaye gerektiren, büyük ve kompleks rizikolar içeren, ve sonuç   olarak geleneksel yöntemlerle yeterli paranın sağlanamadığı, projelere   uygundur.Проектное финансирование-метод обеспечения денег в   зависимости от ожидаемого притока наличных для образования   предпринимательства. Это понятие имеет длинную историю,и был использован   в строительстве Суэцкого канала,   а также несколько английских железных дорог.             В целом,соответствует  проектам,требующим большого капитала,имеющих   большие и комплекс риски,и как результат с помощью традиционных методов не   обеспечивающимися   достаточными деньгами.


- 0 +    дата: 23 января 2013    переводчик: Гугжаев Исраил Исламович    язык оригинала: турецкий    Источник: http://alba-longa.ru/tests/