MirZnaet.ru

Лучшее из переведенного

Техника безопастности в строительных объектах просмотров: 1468

Русский язык (оригинал):


3.1. Организация и   выполнение работ в строительном производстве (а также при эксплуатации   зданий) должны осуществляться при соблюдении требований СНиП 12-03, ПБ 10-382   и других нормативных правовых актов, приведенных в приложении А.


 Перевод на Турецкий язык:


3.1.Şirket ve inşaat sektöründe çalışmaların yürütülmesi (binaların   işletilmesi dahil),SNiP 12-03,PB   10-382 gereklerine uygun gerçekleşmeli ve Ek A'da listelenen   diğer düzenleyici yasa gereklerine uygun olmalıdır.3.2. При строительстве   объектов должны быть приняты меры по предупреждению воздействия на работников   опасных и вредных производственных факторов. При их наличии безопасность   труда должна обеспечиваться на основе решений, содержащихся в   организационно-технологической документации (ПОС, ППР и др.), по составу и   содержанию соответствующих требованиям СНиП 12-03 и настоящих норм и правил.3.2.Tesislerin inşaat esnasında,işçilerin,tehlikeli   ve zararlı üretim faktörlerinin etkilerinden maruz kalmaması için önlemler   alınmalıdır.Bunlar var olduğunda iş güvenliği organizasyonel-teknolojik   belgelerde yer alan (POS,PPR vb.),yapısı ve içeriği ile SNiP 12-03 ve  kurallar ve yönetmelikler gereksinimlerine uygunluğu,kararlar   temelinde sağlanmalıdır.3.3. До начала   строительства объекта генподрядная организация должна выполнить   подготовительные работы по организации стройплощадки, необходимые для   обеспечения безопасности строительства, включая:устройство ограждения   территории стройплощадки при строительстве объекта в населенном пункте или на   территории организации;3.3.Tesis inşaatı öncesinde,genel müteahhit teşkilatı, şantiye   organizasyonunun hazırlık çalışmalarını yapmalı,gereği ise inşaat güvenliğini   sağlamak,yerleşim alanı veya teşkilat alanı inşaatı sırasında şantiye alanı   çit cihazı dahil etmek;Физические   характеристики модема:


•          габариты не более 76,8 х 77,3 х 31   мм;


•          вес не более 100 гр.;


•          диапазон рабочих температур: от   -20,5°С до +50°С;


•          диапазон температуры хранения: от   -40°С до +65°С.Modemin fiziksel   özellikleri:
  • boyutları en   fazla 76.8 x 77,3 x 31 mm;
  • ağırlığı en fazla 100 g.;
  • Çalışma sıcaklık aralığı:-20,5   °C ile +50 °C;
  • Saklama sıcaklık aralığı:-40 °C ile +65 °C.


- 0 +    дата: 23 января 2013

   Загружено переводчиком: Гугжаев Исраил Исламович Биржа переводов 01
   Язык оригинала: турецкий    Источник: http://alba-longa.ru/tests/